Contact Us


KAI

KAI Elixirs Pty Ltd

PO Box 343

Double Bay NSW

Australia 1360

info@kai-elixirs.com

0405 524 524

Enquiries